Sodick ogłasza nową opatentowaną technikę cięcia do drutówek serii ALC

iGroove Sodick

Sodick z przyjemnością ogłasza wprowadzenie nowej wersji obrabiarek wyposażonych w funkcję iGroove – gamę innowacyjnych technik, które będą standardem w wycinarkach drutowych serii Sodick ALC400/ ALC600. Wszystkie modele z serii ALC400/ALC600 będą wyposażone w nowy, opatentowany mechanizm rotacji drutu firmy Sodick, w znacząco udoskonaloną technikę Stepcut i szereg automatyzacji, a także powiększone zbiorniki na dielektryk.

Nowy mechanizm rotacji drutu

Jest to nowy patent korporacji Sodick. Polega on na tym, że w trakcie obróbki wykańczającej drut obraca się wokół własnej osi. Wiadomo, że podczas przesuwania się drutu wzdłuż wysokości obrabianego materiału na skutek zużycia (wyładowań elektrycznych) średnica drutu ulega zmianie.
Wiadomo również, że tylko ta część drutu od strony materiału bierze udział w obróbce, podczas gdy postała część nie jest wykorzystywana. Istota patentu polega na wykorzystaniu całej powierzchni drutu a nie tylko jej części.
Tradycyjnie drut sterowany wyłącznie poprzez naciąg i prędkość obrotową, przy jednoczesnym ograniczeniu wysokością matrycy. Mechanizm obrotu iGroove zapewnia dodatkową kontrolę nad drutem, wynikiem czego poprawiona została jakość powierzchni i dokładność geometryczna , przy równoczesnej oszczędności zużycia drutu. Jest to idealne połączenia rozwiązań ekologicznych z najwyższą jakością obróbki elektroerozyjnej.

Udoskonalona technika Stepcut

Technika iGroove zawiera nowe funkcje obróbki schodkowej, opracowane w celu rozwiązywania technicznych problemów, takich jak występowanie „smug” w miejscach, gdzie następuje gwałtowna zmiana grubości płyty wskutek pogłębienia lub wykonania otworu.
Przykładowe obróbki przy użyciu techniki iGroove wykazały poprawę dokładności obróbki o 50% w stosunku do konwencjonalnej obróbką.
Zwiększono bibliotekę technologii. Baza danych technologii obróbki została rozszerzona o jeszcze większą gamę materiałów.
Poprawiono interfejs użytkownika, iGroove umożliwia operatorom wizualne wybieranie optymalnych warunków za pomocą ikon na ekranie, a funkcja mesh FTC umożliwia precyzyjną obróbkę rowków i schodków nawet przy obróbce wielogniazdowej.

Zwiększone możliwości automatyzacji

Maszyny AL w wersji iGroove są wyposażone w szereg zaawansowanych technik, ułatwiających automatyzacje, w tym oczywiście wykorzystanie niezawodnego i sprawdzonego silnika liniowego firmy Sodick.
Obrabiarki posiadają szybki układ automatycznego nawlekania FJ-AWT z zaawansowaną, automatyczną funkcją ponownego nawlekania po zerwaniu drutu.
Udoskonalone funkcje zarządzania obejmują cyfrowe monitorowanie płynów do obróbki (ciśnienie filtra, przewodność, poziom i temperaturę dielektryka), a także TH COM , co minimalizuje wpływ zmian temperatury w maszynie, zmniejszając rozszerzalność termiczną o 50% w porównaniu z konwencjonalną maszyną. Inna funkcja, AIM (AI Maintenance), monitoruje i automatycznie diagnozuje stan maszyny, w tym stan obsługi, konserwacji i otoczenia instalacji, zwiększając szybkość działania maszyny, zmniejszając ilość błędów obróbki i poprawiając śledzenie.
Serię ALC wyposażono w dodatkowe opcje automatyzacji i funkcje usprawniające obróbkę, w tym automatyczne urządzenie do usuwania rdzeni S3CORE firmy Sodick, które nie tylko zapobiega upuszczaniu przedmiotu obrabianego podczas wyjmowania z matrycy, ale również automatycznie je odbiera. Na wyposażeniu są zintegrowane kamery pomiarowe oraz poprawiono kompatybilność z automatyzacją robotów.
Oprócz wszystkich zalet technicznych, maszyny wersji iGroove edition posiadają zbiorniki dielektryczne o większej pojemności (zbiornik ALC400G został zwiększony z 675 litrów do ponad 790 litrów, a zbiornik ALC600G został zwiększony z 850 litrów do ponad 990 litrów), z komorami dielektrycznymi, co spowodowało nieznaczne zwiększenie powierzchni instalacji. maszyny. W celu dalszego zwiększenia wydajności filtracji liczba filtrów wzrosła z trzech do czterech.