Steelfluid

TRAFNY WYBÓR DIELEKTRYKA DO ELEKTRODRĄŻARKI

Dielektryk jest ważnym elementem w procesie obróbki elektroerozyjnej. Odpowiednio dobrany dielektryk ułatwia maszynie uzyskanie pożądanego efektu drążenia.

Dielektryk w procesie EDM pełni 4 funkcje :

 • zapewnia odpowiednią izolację;
 • przekazuje identyczne, powtarzalne ładunki elektrycznego w określone miejsce;
 • chłodzi elektrodę i obrabiany materiał oraz chroni przed upaleniem;
 • tworzy obszar przepłukiwania w szczelinie.

Każde zanieczyszczenie w szczelinie redukuje właściwości izolacyjne dielektryka, stwarzając warunki niepożądanych wyładowań wtórnych. Brak tej właściwości prowadziłby do powstania niekontrolowanego procesu obróbki.

Jakie wymagania powinien spełniać dielektryk, aby spełniał 4 podstawowe funkcje przy jednoczesnym wspomaganiu nowoczesnych technologii obróbki?

 • temperatura zapłonu powinna być wyższa od (P.M.) 74 °C;
 • zawartość węglowodorów aromatycznych nie powinna przekraczać 0.1%; najlepiej, jeżeli jest niższa od 0.001%;
 • wysoka izolacja dielektryczna ( przynajmniej kV 40/2.5 mm );
 • lepkość powinna być dobrana do warunków procesu oraz wymagań końcowych;
 • wartość lepkości powinna być wartością stałą w czasie. Można to uzyskać używając dielektryków z małym zakresem destylacji
 • dielektryk nie powinien inicjować wyładowań, bo może to prowadzić do wyładowań wtórnych i uszkodzenia obrabianej części;
 • powinien być bezbarwny i bezwonny;
 • nie może charakteryzować się lotnością. Parowanie płynu jest ściśle związane ze stopniem destylacji:
 • nie może się pienić;
 • musi zapewniać szybką i skuteczną filtrację zanieczyszczeń;
 • musi zapewniać wysoką wydajność i niskie zużycie elektrody;
 • wysoka i stała wydajność powinna być zgodna z nastawami.