Opatentowana przez Sodick funkcja I-Groove podczas obróbki wykańczającej wprowadza obrót drutu

W styczniu 2021 roku Sodick wprowadził (i opatentował) innowacyjną technikę elektroerozyjnego cięcia drutem o nazwie iGroove. Poprawiła ona jakość obróbki poprzez zwiększenie dokładności, osiągnięcie lepszej chropowatości, przy podniesionej wydajności ciecia. Zmniejszono zużycie drutu o ok. 30%. Ogólna poprawa zależy od grubości, rodzaju materiału oraz innych czynników.

W trakcie obróbki wykańczającej drut obraca się wokół własnej osi. Podczas przesuwania się drutu wzdłuż wysokości obrabianego materiału na skutek upalenia (wyładowań elektrycznych) średnica drutu się zmniejsza. Tylko część drutu od strony materiału bierze udział w obróbce, podczas gdy postała część nie jest wykorzystywana. Istota patentu polega na wykorzystaniu całej powierzchni drutu a nie tylko jego części. Tradycyjnie drut sterowany jest wyłącznie poprzez naciąg i prędkość przesuwu, przy jednoczesnym ograniczeniu wynikającym z wysokością matrycy. Mechanizm obrotu iGroove zapewnia dodatkową kontrolę nad drutem, która poprawia jakość powierzchni i dokładność geometryczną przy równoczesnej oszczędności zużycia drutu. Jest to idealne połączenia rozwiązań ekologicznych z najwyższą jakością obróbki elektroerozyjnej.

Zobacz opis pierwszych obrabiarek elektroerozyjnych Sodick wyposażonych w funkcję iGroove >>>