Sodick wprowadza nową, opatentowaną technikę cięcia w drutówkach serii ALC

W czerwcu tego roku Sodick ogłosił wprowadzenie do sprzedaży nowej wersji obrabiarek wyposażonych w funkcję iGroove - gamę innowacyjnych technik, które będą standardem w wycinarkach drutowych serii Sodick ALC400/ ALC600.
Wszystkie modele z serii ALC400/ALC600 będą wyposażone w nowy, opatentowany mechanizm rotacji drutu firmy Sodick, w znacząco udoskonaloną technikę Stepcut i szereg rozwiązań automatyzacyjnych, a także powiększone zbiorniki na dielektryk.
iGroove - nowy mechanizm rotacji drutu
Ogólna zasada działania iGroove sprowadza się do obracania drutu wokół własnej osi w trakcie obróbki. Technika została opracowana, opatentowana i tylko Sodick ma możliwość jej stosowania. Zobacz film oraz artykuł opisujący technikę iGroove >>>
Udoskonalona technika Stepcut
Technika iGroove zawiera nowe funkcje obróbki schodkowej, opracowane w celu rozwiązania problemów technologicznych, związanych z występowaniem „smug” w miejscach, gdzie następuje gwałtowna zmiana grubości płyty wskutek pogłębienia lub wykonania otworu. Przykładowe obróbki przy użyciu techniki iGroove wykazały poprawę dokładnościo 50% w stosunku do metody konwencjonalnej. Zwiększono bibliotekę technologii - baza danych technologii obróbki została rozszerzona o większą paletę materiałów. Poprawiono interfejs użytkownika - iGroove umożliwia operatorom wizualne wybieranie optymalnych warunków za pomocą ikon na ekranie, a funkcja mesh FTC umożliwia precyzyjną obróbkę rowków i schodków również przy obróbce wielogniazdowej.
Zwiększone możliwości automatyzacji
Maszyny ALC w wersji iGroove są wyposażone w szereg zaawansowanych technik, ułatwiających automatyzacje, w tym oczywiście wykorzystanie niezawodnego i sprawdzonego silnika liniowego firmy Sodick. Obrabiarki posiadają szybki układ automatycznego nawlekania FJ-AWT z zaawansowaną, automatyczną funkcją ponownego nawlekania po zerwaniu drutu. Udoskonalone funkcje zarządzania obejmują cyfrowe monitorowanie płynów do obróbki (ciśnienie filtra, przewodność, poziom i temperaturę dielektryka), a także TH COM, co minimalizuje wpływ zmian temperatury w maszynie, zmniejszając rozszerzalność termiczną o 50% w porównaniu z konwencjonalną maszyną. Inna funkcja, AIM (AI Maintenance), monitoruje i automatycznie diagnozuje stan maszyny, w tym stan obsługi, konserwacji i otoczenia instalacji, zwiększając szybkość działania maszyny, zmniejszając ilość błędów obróbki i poprawiając śledzenie.
Serię ALC wyposażono w dodatkowe opcje automatyzacji i funkcje usprawniające obróbkę, w tym automatyczne urządzenie do usuwania rdzeni S3CORE firmy Sodick, które nie tylko zapobiega upuszczaniu przedmiotu obrabianego podczas wyjmowania z matrycy, ale również automatycznie je odbiera. Na wyposażeniu są zintegrowane kamery pomiarowe oraz udoskonalona kompatybilność z robotami.
Oprócz wszystkich zalet technicznych, maszyny wersji iGroove edition posiadają zbiorniki dielektryczne o większej pojemności (zbiornik ALC400G został zwiększony z 675 litrów do ponad 790 litrów, a zbiornik ALC600G został zwiększony z 850 litrów do ponad 990 litrów), z komorami dielektrycznymi, co spowodowało nieznaczne zwiększenie powierzchni instalacji. maszyny. W celu dalszego zwiększenia wydajności filtracji liczba filtrów wzrosła z trzech do czterech.