SODITRONIK - STEELFLUID

DRĄŻARKI | DRUTÓWKI | PRASY | FREZARKI

STEELFLUID

Dielektryk jest ważnym elementem w procesie obróbki elektroerozyjnej.

Odpowiednio dobrany dielektryk ułatwia maszynie uzyskanie pożądanego efektu drążenia. Dielektryk w procesie EDM zapewnia odpowiednią izolację, przekazuje identyczne, powtarzalne ładunki elektrycznego w określone miejsce, chłodzi elektrodę i obrabiany materiał oraz tworzy obszar przepłukiwania w szczelinie. Każde zanieczyszczenie w szczelinie redukuje właściwości izolacyjne dielektryka, stwarzając warunki niepożądanych wyładowań wtórnych. Brak tej właściwości prowadziłby do powstania niekontrolowanego procesu obróbki.

Jakie wymagania powinien spełniać dielektryk, aby spełniał 4 podstawowe funkcje przy jednoczesnym wspomaganiu nowoczesnych technologii obróbki?

 • temperatura zapłonu powinna być wyższa od (P.M.) 74 °C;
 • zawartość węglowodorów aromatycznych nie powinna przekraczać 0.1%; najlepiej, jeżeli jest niższa od 0.001%;
 • wysoka izolacja dielektryczna ( przynajmniej kV 40/2.5 mm );
 • lepkość powinna być dobrana do warunków procesu oraz wymagań końcowych;
 • wartość lepkości powinna być wartością stałą w czasie. Można to uzyskać używając dielektryków z małym zakresem destylacji
 • dielektryk nie powinien inicjować wyładowań, bo może to prowadzić do wyładowań wtórnych i uszkodzenia obrabianej części;
 • dielektryk powinien być bezbarwny i bezwonny;
 • dielektryk nie może charakteryzować się lotnością. Parowanie płynu jest ściśle związane ze stopniem destylacji:
 • dielektryk nie może się pienić;
 • dielektryk musi zapewniać szybką i skuteczną filtrację zanieczyszczeń;
 • dielektryk powinien zapewniać wysoką wydajność i niskie zużycie elektrody;
 • wysoka i stała wydajność powinna być zgodna z nastawami.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o ofercie Soditronik?
Potrzebujesz porady?

Zadzwoń do nas!